چۆن دەتوانم ببم بە ئەندام لە سەکۆی پاکی ؟


پرۆسەکە هەمووی بە خۆڕاییە بۆ تۆ و ئێمە هەگیز زانیاری تۆ نافرۆشین کە ببێتە هۆی زانینی ناسنامەت.